Japanske Delegation

Mitsuyo Saito står for at koordinere besøget af den japanske delegation, som bl.a. består af forhenværende folktingsmedlem , professor og ældreforsorgsleder.
De har besøgt Dragør Kommune og dens plejercenter.

Landscapedesign_c

I kommunes konferencerum hvor Thyra Pallesen, Sundheds- og Omsorgschef serverer frugt til gæsterne.

Landscapedesign_c

Dagcentrets træ- og metalværksted.

Landscapedesign_c

Gruppen foran af Dragør Kommunes hovedindgang.