Bofælleskabet Skibet i Vejle

1991
DSC04466
skibet_luft
zigzag

Bebyggelsen består af 12 huse i 1 1/2 plan. Husene er grupperet i mindre grupper, omkring et indre fælles gårdrum, der også fungerer som adgangsområde til boligerne, sådan at der skabes visuel kontakt imellem beboerne. Centralt placeret findes fælleshuset.

Projektet blev til på baggrund af et samarbejde med en beboergruppe.